W reżimie epidemicznym do 31 maja 2022 r. status quo

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 928), zmieniającym rozporządzenie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679) na kolejny miesiąc zachowano status quo w reżimie epidemicznym obowiązującym na terenie Polski w okresie od 28 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r., wprowadzonym na

Czytaj więcej »
Stan ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie do 25 czerwca 2021 r.
Czytaj więcej
Poprzedni
Następny

Ograniczenia praw i wolności

Kontrowersje wokół ograniczeń praw i wolności wprowadzanych na czas epidemii. Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców obostrzeń sanitarnych wprowadzonych na czas epidemii może rodzić dla nich surowe konsekwencje o charakterze ekonomicznym, związane z administracyjnymi karami pieniężnymi nakładanymi przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (art. 48a ust. 1 pkt 3 ustawy o chorobach zakaźnych).