Stan ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie do 25 czerwca 2021 r.
Czytaj więcej
Poprzedni
Następny

Ograniczenia praw i wolności

Kontrowersje wokół ograniczeń praw i wolności wprowadzanych na czas epidemii. Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców obostrzeń sanitarnych wprowadzonych na czas epidemii może rodzić dla nich surowe konsekwencje o charakterze ekonomicznym, związane z administracyjnymi karami pieniężnymi nakładanymi przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (art. 48a ust. 1 pkt 3 ustawy o chorobach zakaźnych).