Jakie zmiany w podatkach wprowadza tarcza 3.0

Osoby fizyczne płacące daninę solidarnościową:

  • nie poniosą odpowiedzialności karnoskarbowej za złożenie deklaracji DSF-1 i wpłacenie daniny solidarnościowej po terminie, jeżeli dokonają wpłaty najpóźniej do dnia 1 czerwca 2020 r.,
  • nie zapłacą odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej za okres do 1 czerwca 2020 r.,

Podatnicy PIT:

  • nie poniosą odpowiedzialności karnoskarbowej za złożenie zeznania rocznego PIT i wpłacenie wynikającego z niej podatku po terminie, jeśli dokonają złożenia deklaracji i zapłaty nie później niż 1 czerwca 2020 r.
  • będą mogli skorzystać ze zwolnień podatkowych dotyczących zasiłków otrzymanych na podstawie ustawy o COVID-19 przez rolników i członków ich rodzin objętych obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (danina solidarnościowa i PIT):

  • w zaświadczeniach o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wystawianych w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta zaniechaniem poboru odsetek,
  • zaległości podatkowe, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta zaniechaniem poboru odsetek, nie będą przeszkodą do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów pomocowych.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.