Tarcza 8.0 – Weszła w życie 28 lutego 2021 r.

W dniu 26 lutego 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czyli tzw. tarczę antykryzysową 8.0. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 lutego 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla nowych branż

O przyznanie dofinansowań wynagrodzenia pracowników (w wysokości 2000 zł miesięcznie na jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na 3 miesiące) mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:

 • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z oraz
 • uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim do miesiąca wybranego lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest wobec nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, oraz
 • nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wnioski można składać do dnia 31 marca 2021 r. Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca skorzystał z dofinansowania na trzy miesiące w ramach tarczy 6.0 lub 7.0.

Świadczenie postojowe dla wybranych branż

Prawo do świadczenia postojowego (w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł) przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:

a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z albo

b) 91.02.Z, albo

c) 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz

 • uzyskali przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie w przypadku, o którym mowa w pkt a) powyżej, dwukrotnie w przypadku, o którym mowa w pkt b) powyżej, trzykrotnie w przypadku, o którym mowa w pkt c) powyżej (świadczenia z poprzedniej tarczy 7.0 wliczają się do limitu).

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla wybranych branż

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5000 zł mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:

a) 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

b) 39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz

 • uzyskali przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacja może być udzielona:

 1. dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a) powyżej,
 2. trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt b) powyżej (dotacje z poprzedniej tarczy 7.0 wliczają się do limitu).

Wnioski można składać do 31 maja 2021 r., po ogłoszeniu naboru przez dyrektora właściwego PUP.

Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień, styczeń i luty dla wybranych branż

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

 

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za luty 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS można składać nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

autor: r.pr. Patrycja Dados

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych

Czytaj więcej »
Tags: No tags

Comments are closed.