Zmiany w ograniczeniach swobody działalności gospodarczej od 1 lutego 2021 r.

Podstawa prawna

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 207) po raz kolejny zmieniono rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91 i 153).  Przepisy tego rozporządzenia weszły w życie z dniem 30 stycznia, za wyjątkiem przepisów § 1 pkt 2 lit. d oraz pkt 3, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2021 r.  Do dnia 14 lutego 2021 r. wydłużono czas obowiązywania ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju rozporządzeniem z 21 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy mogą wznowić działalność od 1 lutego

Od 1 lutego 2021 r., po ponad miesięcznym okresie zakazu prowadzenia działalności, z limitowanymi wyjątkami, otwarto galerie handlowe – obiekty o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m² (§ 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2021 r.). Obecnie, w reżimie sanitarnym, mogą być otwarte dla klientów wszystkie sklepy ulokowane w takich obiektach.

 

Zniesiono przy tym tzw. godziny dla seniorów, czyli osób powyżej 60. roku życia (§ 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2021 r.), co oznacza, że wszyscy klienci, bez względu na wiek – także w placówkach zlokalizowanych w galeriach handlowych – będą obsługiwani na tych samych zasadach również między godz. 10.00 a 12.00.

 

Wszystkie restauracje, bary czy inne punkty gastronomiczne, w tym także te zlokalizowane w obiektach wielkopowierzchniowych, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą nadal jedynie  przygotowywać i sprzedawać dania na wynos.

 

Nie zniesiono też zakazu działania siłowni, klubów i salonów fitness, od którego obowiązują wprawdzie nadal pewne wyjątki dla sportowców i pacjentów, nie zmieniające jednak zasadniczo wyjątkowo trudnej sytuacji branży. Oznacza to więc, że salony fitness, które znajdują się w galeriach handlowych, pozostają zamknięte.

Czego możemy się spodziewać po 14-tym lutego

To nowe rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2021 r. pozwala na ostrożny optymizm co do stopniowego, bardzo powolnego „odmrażania” polskiej gospodarki. Niestety branże najbardziej dotknięte lockdown’em muszą nadal czekać na pozytywne dla nich decyzje rządu. Ich los zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, jeśli wskaźniki zakażeń i śmiertelności chorych nie wzrosną, stopniowo będą „odmrażane” kolejne branże. Niestety nie podano żadnych „twardych” kryteriów weryfikacji tych danych. Należy się więc liczyć z tym, że przedsiębiorcy z branż, które najmocniej dotknął zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, tj. zwłaszcza przedsiębiorcy prowadzący hotele, restauracje czy kluby fitness, na pomyślne dla nich decyzje mogą czekać dłużej niż 2 tygodnie. Na pewno też, jeśli sytuacja epidemiczna w naszym kraju nie ulegnie drastycznej zmianie, na kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie zakazów i ograniczeń, m.in. w prowadzeniu działalności gospodarczej, które pozwoli na bardziej miarodajne ustalenia, trzeba będzie poczekać nawet do ostatniego dnia terminu obowiązywania obecnie obowiązującego stanu obostrzeń epidemicznych, tj. do 14 lutego 2021 r.

 

Tags: No tags

Comments are closed.