Zmiany w ograniczeniach swobody działalności gospodarczej od 12 lutego 2021 r.

Podstawa prawna

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 267) po raz kolejny zmieniono rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91, 153, 207 i 253). Do dnia 28 lutego 2021 r. wydłużono czas obowiązywania większości ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych rozporządzeniem z 21 grudnia 2020 r. Są jednak branże, które od 12 lutego mogą wznowić działalność. Najnowsze rozporządzenie zmieniające stanowi więc mały krok na drodze do odmrożenia gospodarki. Świadczy o tym właśnie zniesienie zakazów działalności dla kolejnych grup przedsiębiorców. Niestety nie sposób ustalić, wg jakiego klucza podejmowane są decyzje o stopniowym „odmrażaniu” gospodarki. To potęguje niepokój i niepewność tych przedsiębiorców, którzy nadal czekają, żeby wznowić działalność albo móc ją wykonywać w szerszym zakresie.

Branże, które wznowiły działalność od 12 lutego

Od 12 lutego 2021 r., w ścisłym reżimie sanitarnym, wznowiły działalność hotele. Oznacza to, że obecnie ich oferta jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Mogą świadczyć usługi w reżimie sanitarnym, a obłożenie nie może przekraczać 50% miejsc noclegowych, którymi dysponują. Restauracje hotelowe pozostają jednak nadal zamknięte, co oznacza, że mogą jedynie serwować posiłki do pokoi.

Ponownie otworzyły się natomiast podmioty prowadzące działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), tj. w szczególności  kina i teatry. Mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym. Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc. Zajęte może być co drugie miejsca na widowni, jednak to ograniczenie nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących ani osób, które przyszły z dzieckiem poniżej 13. roku życia albo z osobą niepełnosprawną. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

W ścisłym reżimie sanitarnym mogą działać baseny i stoki narciarskie. Ponownie otwarto także wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia. Mogą świadczyć usługi pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.

W reżimie sanitarnym działają również kasyna oraz obiekty działalności związane z eksploatacją automatów do gier hazardowych (PKD w podklasie 92.00.Z). Oznacza to, że w takich lokalach może się znajdować nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Branże, które nadal czekają na „odmrożenie”

Niestety wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych czy w hotelach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą nadal jedynie przygotowywać i sprzedawać dania na wynos. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi.

Nie zniesiono też zakazu działania siłowni, klubów i salonów fitness, od którego obowiązują wprawdzie nadal pewne wyjątki dla sportowców i pacjentów, nie zmieniające jednak zasadniczo wyjątkowo trudnej sytuacji branży. Zamknięte pozostają również siłownie i salony fitness, które znajdują się w galeriach handlowych czy kompleksach hotelowych. Na razie nie mogą też wznowić działalności aquaparki.

Czego możemy się spodziewać po 28-tym lutego

Rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2021 r. zniesiono zakazy działalności dla kolejnych branż, co oznacza kontynuację powolnego „odmrażania” polskiej gospodarki. Niestety branże od wielu miesięcy najmocniej dotknięte lockdown’em – gastronomiczna czy fitness – nadal czekają na pozytywne dla nich decyzje rządu. Sytuacja epidemiczna jest przy tym trudna do rozpoznania. Wskaźniki zakażeń SARS-CoV-2 i śmiertelności związanej z chorobą covidową potrafią się istotnie różnić nawet dzień do dnia. Nie sposób więc prognozować w jakim kierunku rozwinie się epidemia. Pojawiają się doniesienia o kolejnej fali wzrostu zachorowań. Pod koniec lutego okaże się, czy rząd zrobi kolejny krok na drodze „odmrażania” gospodarki, czy zdecyduje się przedłużyć obowiązywanie ograniczeń w obecnym kształcie, czy też dojdzie do ponownego zaostrzenia reżimu ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. W obecnej sytuacji wszyscy przedsiębiorcy – ci, którzy czekają na zniesienie zakazu działalności i ci, którzy właśnie na nowo ją podjęli – muszą się więc liczyć z każdą z wyżej wymienionych ewentualności.

Tags: No tags

Comments are closed.