Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej wprowadzone na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r.

Podstawa prawna

Obostrzenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązujące obecnie na terenie całej Polski, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.” oraz „rozporządzenie”), które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 546, dalej – „rozporządzenie z dnia 25 marca 2021 r.” oraz „rozporządzenie zmieniające”). Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 27 marca 2021 r.

Na mocy rozporządzenia z dnia 25 marca 2021 r., na terenie całej Polski utrzymano wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 r., obowiązujące od 20 marca 2021 r., i dodano do nich szereg nowych obostrzeń, w tym także adresowanych do przedsiębiorców. Na terenie całej Polski, tj. na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, utrzymano przy tym jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wszystkie ograniczenia, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, będą obowiązywały do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Obostrzenia utrzymane w mocy, tj. wprowadzone na okres od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie z dnia 25 marca 2021 r. utrzymało wszystkie zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez określone branże, wprowadzone przez rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. („rozporządzenie).

 

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia:

 • obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
 • zamknięte są baseny, aquaparki, siłownie i centra fitness; w drodze wyjątku od zakazu przedsiębiorcy mogą jednak prowadzić ww. działalność, o ile prowadzą ją w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz jeśli korzystają z niej członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
 • zamknięto wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia.

Nieczynne pozostają stoki narciarskie (§ 9 ust. 24 rozporządzenia).

 

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia hotele, co do zasady, nie mogą przyjmować gości „prywatnych”, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą.

 

Prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 9 ust. 2 pkt. 1-44 rozporządzenia. Oznacza to, że funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

 • medyków,
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • członków załóg samolotów,
 • członków obsad pociągów,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Restauracje hotelowe nie mogą obsługiwać gości przy stolikach. Dopuszczalne jest jedynie serwowanie posiłków do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

 

Na mocy § 9 ust. 10 rozporządzenia wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych, w hotelach czy w pociągach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Przygotowywanie posiłków i napojów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach realizacji usług „na wynos” lub z dostawą. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi gości. W pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc posiłki i napoje są podawane pasażerom po zajęciu miejsca siedzącego.

 

Na mocy § 9 ust. 25 rozporządzenia w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m² (w szczególności – w galeriach handlowych), obowiązuje zakaz handlu detalicznego, z którego wyłączono m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, kioski i Empiki oraz sklepy zoologiczne. Na terenie obiektów wielkopowierzchniowych możliwe jest też świadczenie wybranych usług, m.in. optycznych, medycznych, bankowych, szewskich, krawieckich czy pralniczych. W galeriach mogą też działać punkty gastronomiczne, prowadzące sprzedaż na wynos lub z dostawą (obowiązuje zakaz konsumpcji na miejscu, przy stolikach).

 

Na terenie całego kraju zamknięte są kina (§ 9 ust. 15 rozporządzenia), teatry (§ 9 ust. 12 rozporządzenia) i muzea (§ 13 rozporządzenia). Mogą one wykonywać działalność z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, tj. de facto wykorzystując internet. W teatrach mogą się też odbywać próby, ćwiczenia czy nagrania, a muzea mogą udostępniać zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu.

 

Zakaz działalności obowiązuje również m.in. wesołe miasteczka, parki rozrywki, pokoje zagadek czy domy strachu (§ 9 ust. 20 rozporządzenia).

 

Prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 19 rozporządzenia).

 

Obostrzenia wprowadzone z dniem 27 marca 2021 r., na okres do 9 kwietnia 2021 r.

Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021 r. do ww., utrzymanych w mocy, zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na terenie całej Polski, dodano nowe zakazy i ograniczenia.

 

Zmieniono brzmienie §9 ust. 22 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., wprowadzając – do dnia 9 kwietnia 2021 r. – zakaz prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z) oraz zakaz działalności salonów tatuażu i piercingu (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z). Zakazem objęto również działalność przedsiębiorców z branży beauty, prowadzoną w salonach na terenie obiektów wielkopowierzchniowych (galerii handlowych).

Zmieniono brzmienie § 9 ust. 25 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., obejmując zakazem handlu detalicznego w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², właścicieli oraz najemców powierzchni handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych, artykułów remontowych lub mebli.

 

Istotnie zmodyfikowano również zasady prowadzenia działalności we wszystkich obiektach, które mogą taką działalność prowadzić, wprowadzając surowszy reżim sanitarny dla klientów. Na mocy zmodyfikowanego § 10 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r.:

 • w obiektach o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m² może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m² (dotychczas – 1 osoba na 10 m²);
 • w obiektach o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m² może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 20 m² (dotychczas – 1 osoba na 15 m²).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Obecnie obowiązujące ograniczenia, zakazy i nakazy, zostały wprowadzone na terenie całej Polski na okres do 9 kwietnia 2021 r. Niemniej rząd monitoruje zmiany sytuacji epidemicznej w kraju i nie wyklucza wprowadzenia surowszych obostrzeń, jeśli te wprowadzone dotychczas nie przełożą się na wyhamowanie epidemii. Wszyscy, w tym także przedsiębiorcy, musimy się liczyć z możliwością wydania kolejnego rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r., nawet jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy.

 

Tags: No tags

Comments are closed.