Kolejne przedłużenie, do 25 kwietnia 2021 r., ograniczeń swobody działalności gospodarczej

Kolejne przedłużenie, do 25 kwietnia 2021 r., ograniczeń swobody działalności gospodarczej obowiązujących na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. Hotelarze z zakazem przyjmowania gości „prywatnych” do 3 maja 2021 r.

 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 700; zostało opublikowane 15 kwietnia 2021 r., weszło w życie 16 kwietnia 2021 r.; dalej – „rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r.”) przedłużono o kolejny tydzień obostrzenia epidemiczne obowiązujące na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. 

To kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 617, 654 i 683; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.”)

Przedłużenie obostrzeń epidemicznych oznacza, że wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy związane z występującym w naszym kraju zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, będą obowiązywały do dnia 25 kwietnia 2021 r. Wprowadzono jednak jeden wyjątek, co do terminu obowiązywania ograniczeń – obostrzenia, które dotyczą prowadzenia usług hotelarskich, wprowadzone na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., już teraz przedłużono do 3 maja 2021 r. (§ 1 pkt 2a rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2021 r.).

Dla przedsiębiorców prowadzących hotele oznacza to przedłużenie zakazu przyjmowania klientów prywatnych przez kolejne 2 tygodnie, obejmujące także dwa świąteczne dni na początku maja, czyli tzw. „majówkę” – popularny wśród Polaków czas wypoczynku.

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. hotele bowiem, co do zasady, nie mogą przyjmować gości, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą.

Prowadzenie usług hotelarskich zostało ograniczone do oferty skierowanej dla klientów wymienionych enumeratywnie w § 9 ust. 2 pkt. 1-49 rozporządzenia. Oznacza to, że funkcjonują hotele robotnicze i przeznaczone dla pracowników sezonowych. Istnieje też możliwość świadczenia usług hotelowych m.in. dla:

– medyków,

– pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

– członków załóg samolotów,

– członków obsad pociągów,

– kierowców wykonujących transport drogowy,

– zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub zawodów,

– pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,

– członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Restauracje hotelowe nie mogą obsługiwać gości przy stolikach. Dopuszczalne jest jedynie serwowanie posiłków do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

 

Kolejne rozporządzenie w przedmiocie obostrzeń epidemicznych musi zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w najbliższy piątek 23 kwietnia 2021 r.

W obecnej sytuacji nadal nie sposób prognozować, jakie decyzje zostaną podjęte przez rząd pod koniec tego tygodnia. Dobowe liczby zakażeń w Polsce wprawdzie systematycznie spadają, ale nadal na bardzo wysokim poziomie utrzymują się wskaźniki chorych wymagających hospitalizacji. Dramatycznie wysokie są też wskaźniki zgonów spowodowanych chorobą covidową, przy tym częściej niż na początku epidemii umierają młodzi ludzie. W związku z tym, wydaje się, że pozostali przedsiębiorcy, podobnie jak ci prowadzący hotele, również muszą się liczyć z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń do 3 maja 2021 r. Po tym czasie powinniśmy wchodzić w fazę powolnego „odmrażania” gospodarki w tych sektorach, które są obecnie objęte zakazami czy ograniczeniami.

Tags: No tags

Comments are closed.