Od 1 maja 2021 r. stopniowe łagodzenie ograniczeń swobody działalności gospodarczej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 814; zostało opublikowane 29 kwietnia 2021 r.; dalej – rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r.) przedłużono do dnia 7 maja 2021 r. większość obostrzeń epidemicznych obowiązujących na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. To kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 617, 654, 683, 700, 729 i 748; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.”).

 

Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. zniesiono też jednak zakazy i ograniczenia w działalności określonych branż. To kolejny krok w kierunku „odmrażania” polskiej gospodarki; w szczególności, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. wejdzie w życie z dniem 3 maja 2021 r.; część przepisów łagodzących obostrzenia epidemiczne w stosunku do przedsiębiorców wejdzie jednak w życie 2 dni wcześniej, tj. z dniem 1 maja 2021 r.

 

 

Obecne przedłużenie obostrzeń epidemicznych zasadniczo – w kilkoma wyjątkami, o których poniżej – oznacza, że ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, związane z występującym w naszym kraju zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., będą obowiązywały do dnia 7 maja 2021 r.

 

W szczególności, do 7 maja, w całej Polsce przedłużono ograniczenia w świadczeniu usług przez hotele . Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. hotele bowiem, co do zasady, nie mogą przyjmować gości, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą. Nadal zamknięte pozostają hotelowe klubu nocne czy dyskoteki. Goście nie będą też mogli skorzystać z hotelowego basenu czy siłowni ani zjeść posiłku w hotelowej restauracji. Restauracje hotelowe mogą jedynie serwować posiłki do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. O kolejny tydzień przedłużono bowiem zakaz obsługi gości w restauracjach, przy stolikach; wszystkie mogą prowadzić jedynie sprzedaż na wynos i z dostawą do klienta.

 

 

Część przedsiębiorców skorzysta z pewnych złagodzeń obostrzeń, które przewidziano w nowym rozporządzaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Do 7 maja przedłużono wyjątek dla przedsiębiorców i innych podmiotów oferujących usługi fryzjerskie i kosmetyczne, prowadzących działalność gospodarczą ujętą w PKD w podklasie 96.02.Z, oraz prowadzących salony tatuażu i piercingu, ujęte w PKD w podklasie 96.09.Z. Od 3 maja 2021 r. ten wyjątek przestaje mieć charakter „regionalny”. Przez ostatni tydzień – od 26 do 3 maja – wyłączono z jego zakresu przedsiębiorców działających w branży „beauty” na obszarze pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Od wtorku 4 maja także oni będą mogli wznowić działalność w reżimie sanitarnym.

 

Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Przy tym, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

 

 

Od 1 maja, w reżimie sanitarnym wznawiają działalność baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu (§ 1 ust. 2 pkt e rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r.);

 

 

Od 4 maja w reżimie sanitarnym będą otwarte obiekty wielkopowierzchniowe o powierzchni powyżej 2 000 m2, tj. sklepy meblowe i budowlane oraz centra i galerie handlowe.

 

Zmodyfikowano również zasady prowadzenia działalności we wszystkich obiektach, które mogą taką działalność prowadzić, wprowadzając surowszy reżim sanitarny dla klientów. Na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmodyfikowano bowiem § 10 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., przyjmując dla wszystkich ww. obiektów oraz dla placówek pocztowych jeden limit – będzie w nich mogła przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m², z wyłączeniem obsługi.

 

 

W nieodległej perspektywie czasowej rząd zapowiada dalsze łagodzenie zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Od 8 maja hotele będą mogły wznowić obsługę gości „prywatnych”, zachowując reżim sanitarny i limit 50% obłożenia hotelu.

 

Poinformowano też o możliwości otwarcia ogródków restauracyjnych od 15 maja, a od 29 maja – także sal restauracyjnych. Oznacza to powolne odmrażanie branży gastronomicznej, ponieważ wznowienie działalności będzie możliwe w ścisłym reżimie sanitarnym, tj. z połowicznym obłożeniem miejsc.

 

Zapowiedź „odmrożenia” działalności usłyszeli też od rządu przedsiębiorcy prowadzący siłownie, kluby fitness i solaria. Od 29 maja będą mogli wznowić działalność w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

Ostateczne decyzje nie zostały jednak jeszcze podjęte. Rząd uzależnia je od rozwoju sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie, w maju powinniśmy więc powoli wracać do względnej normalności, choć oczywiście w reżimie sanitarnym.

 

Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych zostanie wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 7 maja 2021 r.

 

Tags: No tags

Comments are closed.