Przedłużenie do 18 kwietnia 2021 r. ograniczeń swobody działalności gospodarczej obowiązujących na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 654; zostało opublikowane 8 kwietnia 2021 r., weszło w życie 9 kwietnia 2021 r.) przedłużono o tydzień obostrzenia epidemiczne obowiązujące na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r.

Oznacza to, że wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy związane z występującym w naszym kraju zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, będą obowiązywały do dnia 18 kwietnia 2021 r.  Kolejne rozporządzenie musi więc zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w najbliższy piątek 16 kwietnia 2021 r.

W obecnej sytuacji nie sposób miarodajnie prognozować, jakie decyzje zostaną podjęte przez rząd pod koniec tego tygodnia, tj. czy dojdzie do złagodzenia obecnego reżimu obostrzeń epidemicznych, jego przedłużenia o kolejny tydzień, czy też – co niestety również musimy brać pod uwagę – wprowadzenia twardego lockdownu. Wybór jednego z tych rozwiązań zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Wskaźniki z ostatnich dni są niestety tak zróżnicowane, że wszyscy, w tym także przedsiębiorcy, musimy się liczyć z każdą ze wskazanych wyżej możliwości.

Tags: No tags

Comments are closed.