Stan ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie do 25 czerwca 2021 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1013; dalej – „rozporządzenie zmieniające”), ponownie zmieniono katalog obostrzeń sanitarnych obowiązujących polskich przedsiębiorców. To rozporządzenie zmieniające jest kolejnym, które modyfikuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957 i 1013; dalej – „rozporządzenie”). Zmiany zostały wprowadzone czasowo, na okres od 6 do 25 czerwca 2021 r. W dużym stopniu sprowadzają się one do przedłużenia obostrzeń epidemicznych obowiązujących na terenie całej Polski w kształcie ustalonym na okres do 5 czerwca 2021 r. przez poprzednie rozporządzenie zmieniające (zobacz tutaj).

 

W ten sposób przedłużono w szczególności, reżim epidemiczny obowiązujący, „odmrożone” z końcem maja:

  1. siłownie, kluby i centra fitness oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia – prowadzą działalność w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 3 rozporządzenia);
  2. baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe (§ 9 ust. 31 pkt 8);
  3. restauracje i punkty gastronomiczne (§9 ust. 15 i 16 rozporządzenia);
  4. kina i teatry (9 ust. 20 rozporządzenia).

 

Od dnia 6 czerwca do dnia 25 czerwca zniesiono następujące zakazy w prowadzeniu działalności gospodarczej:

  1. zakaz prowadzenia stacjonarnie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z (§ 9 ust. 34 rozporządzenia);
  2. zakaz prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A) (§ 9 ust. 34a rozporządzenia);
  3. zakaz prowadzenia sal zabaw (§ 9 ust. 34a rozporządzenia);

Prowadzenie każdej z ww. działalności jest obecnie dopuszczalne w reżimie sanitarnym, pod warunkiem zapewnienia, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni pomieszczenia.

 

Z zapowiedzi Rady Ministrów wynika, że – jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie – na okres wakacyjny zostaną wprowadzone kolejne „złagodzenia” w obowiązującym reżimie epidemicznym, w szczególności dla hoteli.

 

Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych zostanie wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 25 czerwca 2021 r.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.