Do 30 września 2021 r. przedłużono na terenie całej Polski ograniczenia swobody działalności gospodarczej wprowadzone na okres wakacyjny

Rozporządzeniem z dnia 27 sierpnia 2021 r., zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1583), przedłużono do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski obowiązywanie ograniczeń swobody działalności gospodarczej w kształcie ustalonym pod koniec czerwca br.  przez cztery rozporządzenia zmieniające, poprzedzające to obecne (opublikowane w Dz. U. z 2021 r., odpowiednio – poz. 1054; 1116; 1125 i 1145).

 

Te rozporządzenia zmieniające wprowadziły na czas wakacji liczne modyfikacje przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957,1013,1054, 1116, 1125 i 1145; dalej – „rozporządzenie”), sprowadzające się de facto do istotnych złagodzeń reżimu epidemicznego na terenie naszego kraju.  

 

W okresie wakacyjnym sytuacja epidemiczna w Polsce praktycznie się nie zmieniła, więc nie było potrzeby wprowadzania dalej idących obostrzeń. Nie sprawdził się scenariusz istotnego wzrostu zachorowań na Covid-19, wywołanego nową mutacją koronawirusa, tzw. wariantem delta, mocno obecnym w Polsce. Na razie ten wzrost jest powolny. Dzisiaj jednak dzieci wróciły do szkół, do nauki stacjonarnej. Coraz więcej osób pracuje też stacjonarnie. To,
w połączeniu ze zmianą aury i nadal relatywnie niezbyt wysokim poziomem wyszczepienia Polaków, na pewno będzie sprzyjało większemu wzrostowi zachorowań.

 

Od połowy sierpnia rząd sygnalizuje możliwość wprowadzenia istotnych obostrzeń epidemicznych w przypadku wystąpienia w naszym kraju „czwartej fali” epidemii, tj. kolejnego istotnego wzrostu zachorowań. Z tych zapowiedzi wynika, że poważnie rozważany jest powrót do koncepcji modyfikacji obostrzeń w różnych regionach Polski, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, tj. do podziału Polski na strefy o zróżnicowanym poziomie obostrzeń, zależnym od liczby zachorowań i hospitalizacji oraz – jak wynika z zapowiedzi – od poziomu wyszczepienia. To rozwiązanie na pewno będzie wymagało wydania nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Należy się go spodziewać najpóźniej pod koniec września.

 

Tags: No tags

Comments are closed.