Obostrzenia epidemiczne obowiązujące przedsiębiorców na terenie całej Polski do 28 lutego 2022 r. – przedłużenie status quo

Rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 210), które zostało opublikowane w poniedziałek 31 stycznia br. i tego samego dnia weszło w życie, Rada Ministrów uregulowała reżim obostrzeń epidemicznych obowiązujących na terenie całej Polski w lutym br. To już 19 (dziewiętnaste) rozporządzenie zmieniające podstawowy aktem normatywny regulujący kwestie obostrzeń epidemicznych w naszym kraju, jakim jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm. poz. 879, 905, 957,1013,1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149)

 

Na mocy § 1 rozporządzenia zmieniającego z 31 stycznia 2022 r., występującą we wskazanych przepisach datę „31 stycznia 2022 r.” zastąpiono datą „28 lutego 2022 r.” Tym samym na kolejny miesiąc przedłużono obowiązywanie reżimu obostrzeń epidemicznych nałożonych na przedsiębiorców od połowy grudnia 2021 r. do końca stycznia 2022 r., ukształtowanego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2311), które weszło w życie w środę 15 grudnia 2021 r. (Czytaj tutaj).  To nowe rozporządzenie zmieniające de facto ograniczyło się więc jedynie do modyfikacji terminu obowiązywania obostrzeń epidemicznych, które zostały wprowadzone na czas do 31 stycznia 2022 r. Nie wprowadzono nim żadnych nowych restrykcji epidemicznych.

 

Rada Ministrów zdecydowała, że piąta fala zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, w której wyraźnie dominuje wyjątkowo zakaźna odmiana tego wirusa, tzw. omikron i w której odnotowywane są obecnie najwyższe dobowe liczby zakażeń, nie notowane wcześniej w naszym kraju, nie wymaga reakcji w postaci jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń czy rygorów w działalności przedsiębiorców. Czy tę decyzję można uznać za zapowiedź łagodzenia restrykcji epidemicznych, a może nawet zniesienia w Polsce stanu epidemii?

 

Wydaje się, że tak. Być może już wiosną pójdziemy śladem Danii, w której od 1 lutego 2022 r. COVID-19 nie jest traktowany jako choroba zagrażająca społeczeństwu, wobec tego w kraju zniesiono restrykcje epidemiczne. Stało się tak pomimo bardzo dużych dobowych wskaźników zakażeń, jednak przy niskich wskaźnikach hospitalizacji i liczby zgonów chorych. Władze Danii oparły swoje decyzje na prognozach duńskiej Agencji Kontroli Chorób Zakaźnych, która oceniła, że epidemia w Danii może się skończyć za kilka tygodni, wobec uzyskania przez społeczeństwo zbiorowej odporności. Uzyskanie tak szybko zbiorowej odporności przez Polaków wydaje się jednak mniej prawdopodobne, wobec zbyt małej liczby osób, które przyjęły pełną dawkę szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 (poniżej 50 %) i niechęci do przyjmowania dawki przypominającej. W obszarze szczepień nie możemy oczekiwać żadnego pozytywnego zwrotu, zwłaszcza wobec wyraźnych deklaracji polskich władz, które wykluczają wprowadzenie nakazu szczepień. Wygląda więc na to, że Polacy nabędą zbiorową odporność na koronawirusa SARS-CoV-2 w następstwie przechorowania infekcji. Na ostrożny optymizm co do powolnego wygasania epidemii w naszym kraju pozwolą wyraźne spadki obłożenia szpitalnych miejsc covidowych i liczby zgonów osób chorych na COVID-19. Dłuższe utrzymanie się takiej tendencji powinno skłonić polskie władze do istotnego złagodzenia reżimu epidemicznego, a następnie do zniesienia stanu epidemii i wszelkich restrykcji epidemicznych.

 

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.