Restrukturyzacja

Dotychczasowe przepisy tarcz antykryzysowych nie prowadziły zmian w ustawie z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Obowiązujące przepisy Prawa restrukturyzacyjnego mogą okazać się jednak dla wielu przedsiębiorców skutecznym narzędziem w walce z trud ...

COVID-19 A PODATKI

Zmiany w podatku dochodowym i VAT Możliwość „wstecznego” odliczenia straty podatkowej Podatnicy, którzy ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po d ...