Misja tego bloga jest prosta – chcemy pomóc przedsiębiorcom funkcjonować w dobie COVID-19. 

 

Blog ma za zadanie w sposób jasny i praktyczny przedstawić prawne instrumenty przydatne w walce z ekonomicznymi skutkami kryzysu. 

 

Piszemy zarówno o nowych rozwiązaniach prawnych zawartych m.in. w tzw. tarczach antykryzysowych* oraz o tych sprzed pojawienia się wirusa SARS-CoV-2, które teraz warto zastosować.

*Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Tarcza 1.0 (Dz.U. 2020 poz. 568)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Tarcza 2.0 (Dz.U. 2020 poz. 695)