Po raz kolejny, do 30 listopada 2021 r., przedłużono na terenie całej Polski minimalne „epidemiczne” ograniczenia swobody działalności gospodarczej

Rozporządzeniem z dnia 28 października 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1967; dalej – rozporządzenie zmieniające), po raz kolejny, do 30 listopada 2021 r., przedłużono na terenie całej Polski obowiązywanie ograniczeń swobody działalności gospodarczej w kształcie ustalonym na czas wakacji, pod koniec czerwca br.  Podstawowym aktem normatywnym regulującym kwestie obostrzeń epidemicznych w naszym kraju pozostaje nadal rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm. poz. 879, 905, 957,1013,1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754 i 1878; dalej – „rozporządzenie”).

Rozporządzeniem zmieniającym przedłużono status quo w zakresie obostrzeń epidemicznych w sektorze gospodarczym obowiązujących w naszym kraju od lipca br. Wszystkie branże obecnie działają z zachowaniem wyznaczonego dla nich reżimu sanitarnego.

Od końca października dynamicznie rośnie liczba zachorowań na Covid-19 w ramach tzw. „czwartej fali” epidemii. We wrześniu lekarze prognozowali kulminację liczby zachorowań na połowę listopada br. Obecnie wskazuje się na koniec grudnia br.

Odnotowywany obecnie dynamiczny wzrost liczby zachorowań podgrzewa dyskusję na temat prawidłowości działań rządu, który utrzymuje status quo w zakresie obostrzeń epidemicznych. Polacy nie zachowują się odpowiedzialnie w przestrzeni publicznej, nie przestrzegają nakazów noszenia maseczek ochronnych ani utrzymywania dystansu. Trudna sytuacja epidemiczna w kraju skłania do poszukiwania bardziej radykalnych środków zapobiegania rozwojowi epidemii. Lekarze opowiadają się za wprowadzeniem obostrzeń w korzystaniu z przestrzeni publicznej wobec osób, które nie są zaszczepione. Mówi się o ograniczeniach w dostępie do centrów handlowych, lokali gastronomicznych, kin, koncertów czy nawet komunikacji publicznej. Rozważane są też ograniczenia w możliwości świadczenia pracy przez osoby niezaszczepione. Z doniesień medialnych wynika, że Rząd na razie nie bierze pod uwagę takich scenariuszy, jednak na pewno trzeba się liczyć z możliwością ich wdrożenia.

Na pewno realny pozostaje też podział Polski na strefy, w których obowiązywałyby zróżnicowane obostrzenia epidemiczne. Możliwość jego wdrożenia była już zapowiadana przez polski rząd. Ten scenariusz oznaczałby powrót do regionalnego zróżnicowania obostrzeń epidemicznych, uzależnionego od liczby zachorowań, liczby osób hospitalizowanych oraz poziomu wyszczepienia mieszkańców, tj. z podziałem Polski na strefy – zieloną (z zapewne utrzymanym status quo w zakresie obostrzeń epidemicznych), żółtą (o zwiększonej liczbie obostrzeń) i czerwoną (o poziomie obostrzeń zbliżonym nawet do lockdownu).

Bez względu na decyzję naszego rządu co do sposobu rozwiązania problemu skokowo wzrastającej liczny chorych na Covid-19, wdrożenie istotnych zmian w obostrzeniach sanitarnych będzie wymagało wydania nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju „czwartej fali” epidemii, z możliwością jego wydania należy się liczyć praktycznie w każdej chwili, a nie dopiero pod koniec listopada, tj. przed terminem podyktowanym koniecznością ustalenia reżimu obostrzeń epidemicznych na grudzień 2021 r.

Po raz kolejny, do 31 października 2021 r., przedłużono na terenie całej Polski minimalne „epidemiczne” ograniczenia swobody działalności gospodarczej

Rozporządzeniem z dnia 27 września 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1754; dalej – rozporządzenie zmieniające), po raz kolejny, do 31 października 2021 r., przedłużono na terenie całej Polski obowiązywanie ograniczeń swobody działalności gospodarczej w kształcie ustalonym na czas wakacji, pod koniec czerwca br.  Podstawowym aktem normatywnym regulującym kwestie obostrzeń epidemicznych w naszym kraju pozostaje nadal rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm. poz. 879, 905, 957,1013,1054, 1116, 1125, 1145, 1262 i 1583; dalej – „rozporządzenie”).

 

Rozporządzeniem zmieniającym przedłużono status quo w zakresie obostrzeń epidemicznych w sektorze gospodarczym obowiązujących w naszym kraju od lipca br. Praktycznie wszystkie branże obecnie działają, zachowując jednak wyznaczony dla nich reżim sanitarny.

 

Rząd nie zdecydował się na razie na wdrożenie wariantu zróżnicowanych obostrzeń epidemicznych. Ten wariant jest rozważany od połowy sierpnia br. Obecnie liczba zachorowań na Covid-19 w ramach tzw. „czwartej fali” systematycznie rośnie. Lekarze prognozują kulminację liczby zachorowań na początek listopada br. Na razie wzrost liczby zachorowań jest dość powolny, więc nie ma potrzeby uciekania się do radykalnych rozwiązań. Wirus SARS-CoV-2 jest jednak obecny w naszym kraju, mutuje i jest nadal groźny. Obserwacja zachowań Polaków w przestrzeni publicznej wskazuje, że zdajemy się zapominać o tym zagrożeniu. Nasze ryzykowne zachowania mogą szybko zmienić sytuację epidemiczną w kraju.

 

W przypadku istotnego wzrostu liczby chorych na COVID-19 i hospitalizowanych z powodu tej choroby na pewno musimy się liczyć z możliwością wdrożenia przez rząd zapowiadanego regionalnego zróżnicowania obostrzeń epidemicznych, uzależnionego od liczby zachorowań, liczby osób hospitalizowanych oraz poziomu wyszczepienia mieszkańców, tj. z podziałem Polski na strefy – zieloną (z zapewne utrzymanym status quo w zakresie obostrzeń epidemicznych), żółtą (o zwiększonej liczbie obostrzeń) i czerwoną (o poziomie obostrzeń zbliżonym nawet do lockdownu). Przedsiębiorcy mają tego świadomość. Od wakacji rozważane jest ograniczenie wstępu do lokali gastronomicznych jedynie dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Takie rozwiązania zostały wprowadzone przez władze państwowe w niektórych krajach Europy (m.in. we Francji i we Włoszech). Nasi restauratorzy sprzeciwiali się ich wprowadzeniu przez nasze władze. Branża gastronomiczna szczególnie ucierpiała na skutek długotrwałego wyłączenia możliwości stacjonarnej obsługi gości przy stolikach. Wielu przedsiębiorców musiało zamknąć swoją działalność. Ci, którzy przetrwali obecnie z trudem wychodzą na prostą. Nie dziwi więc, że restauratorom zależało i zależy na jak największej liczbie gości. Obecnie wizja ponownego lockdownu sprawia jednak, że właściciele restauracji we własnym zakresie – w trosce o bezpieczeństwo gości i pracowników – zaczynają wprowadzać ograniczenia swojej oferty, kierując ją jedynie do osób zaszczepionych, ozdrowieńców i osób z negatywnym wynikiem testu. Wydaje się więc, że w ten sposób przedsiębiorcy sygnalizują gotowość na wprowadzenie tego typu ograniczeń przez władze państwowe. Czy do ich wprowadzenia dojdzie pokażą najbliższe tygodnie. Bez względu jednak na decyzję naszego rządu w tej kwestii, na pewno realny pozostaje podział Polski na strefy zróżnicowanych obostrzeń epidemicznych. Jego wdrożenie będzie wymagało wydania nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jeśli sprawdzi się scenariusz rozwoju „czwartej fali” zachorowań na Covid-19, może ono zostać wydane nawet wcześniej niż pod koniec października, tj. przed terminem podyktowanym koniecznością ustalenia reżimu obostrzeń epidemicznych na okres po 31 października br.

Do 30 września 2021 r. przedłużono na terenie całej Polski ograniczenia swobody działalności gospodarczej wprowadzone na okres wakacyjny

Rozporządzeniem z dnia 27 sierpnia 2021 r., zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1583), przedłużono do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski obowiązywanie ograniczeń swobody działalności gospodarczej w kształcie ustalonym pod koniec czerwca br.  przez cztery rozporządzenia zmieniające, poprzedzające to obecne (opublikowane w Dz. U. z 2021 r., odpowiednio – poz. 1054; 1116; 1125 i 1145).

 

Te rozporządzenia zmieniające wprowadziły na czas wakacji liczne modyfikacje przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957,1013,1054, 1116, 1125 i 1145; dalej – „rozporządzenie”), sprowadzające się de facto do istotnych złagodzeń reżimu epidemicznego na terenie naszego kraju.  

 

W okresie wakacyjnym sytuacja epidemiczna w Polsce praktycznie się nie zmieniła, więc nie było potrzeby wprowadzania dalej idących obostrzeń. Nie sprawdził się scenariusz istotnego wzrostu zachorowań na Covid-19, wywołanego nową mutacją koronawirusa, tzw. wariantem delta, mocno obecnym w Polsce. Na razie ten wzrost jest powolny. Dzisiaj jednak dzieci wróciły do szkół, do nauki stacjonarnej. Coraz więcej osób pracuje też stacjonarnie. To,
w połączeniu ze zmianą aury i nadal relatywnie niezbyt wysokim poziomem wyszczepienia Polaków, na pewno będzie sprzyjało większemu wzrostowi zachorowań.

 

Od połowy sierpnia rząd sygnalizuje możliwość wprowadzenia istotnych obostrzeń epidemicznych w przypadku wystąpienia w naszym kraju „czwartej fali” epidemii, tj. kolejnego istotnego wzrostu zachorowań. Z tych zapowiedzi wynika, że poważnie rozważany jest powrót do koncepcji modyfikacji obostrzeń w różnych regionach Polski, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, tj. do podziału Polski na strefy o zróżnicowanym poziomie obostrzeń, zależnym od liczby zachorowań i hospitalizacji oraz – jak wynika z zapowiedzi – od poziomu wyszczepienia. To rozwiązanie na pewno będzie wymagało wydania nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Należy się go spodziewać najpóźniej pod koniec września.

 

Przedłużenie terminów przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary orzeczonej za przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

21 czerwca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy art. 15zzr1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1842 ze zm.; tzw. specustawa; dalej – ustawa z dnia 2 marca 2020 r.), które zostały do niej dodane na mocy art. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1023; dalej – ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r.)

 

Tym samym wprowadzono istotną modyfikację odnośnie do biegu terminów przedawnienia w sprawach karnych, która dotyczy przestępstw i przestępstw skarbowych (nie obejmuje wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych). Przełożyła się ona na faktyczne przedłużenie tych terminów.

Na mocy art. 15 zzr1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.:

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
 2. Okresy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia 14 marca 2020 r. – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, oraz od dnia 20 marca 2020 r. – w przypadku stanu epidemii.”

 

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. przyjęto, że: „(d)o czynów popełnionych przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy oraz kar orzeczonych przez dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.”

Wobec powyższego, art. 15zzr1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. nie dotyczy spraw o przestępstwa czy przestępstwa skarbowe, które w dniu 21 czerwca 2021 r. – w dacie wejścia w życie ustawy z 20 kwietnia 2021 r. – były już przedawnione, a jedynie takich, w przypadku których terminy przedawnienia jeszcze biegły.

 

Przepisy art. 15zzr1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. mają charakter epizodyczny. Zakreślony przez nie okres rozpoczął się z dniem 14 marca 2020 r., a zakończy z upływem 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. Przez ten czas nie biegną kodeksowe terminy przedawnienia dla przestępstw i przestępstw skarbowych (de facto ulegają zawieszeniu); nie może więc dojść do przedawnienia karalności czy przedawnienia wykonania kary w sprawie o przestępstwo czy przestępstwo skarbowe.

 

Przepisy art. 15zzr1 wprowadzono z mocą wsteczną, bowiem jako datę rozpoczęcia spoczywania biegu terminów przedawnienia wskazano dzień 14 marca 2020 r. Nie jest możliwe obecnie sprecyzowanie daty, w której stracą moc, tj. od której na nowo zaczną biec ustawowe terminy przedawnienia karalności i wykonania kary, obowiązujące dla przestępstw i przestępstw skarbowych.

 

Takie rozwiązanie może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. W prawie karnym obowiązuje przecież zakaz pogarszania sytuacji prawnej sprawcy przestępstwa z mocą wsteczną. Należy jednak pamiętać, że ta konstytucyjna gwarancja jest składową zasady nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy; art. 42 ust. 1 Konstytucji RP). Dotyczy więc tylko takich ustawowych treści, które odnoszą się do podstaw odpowiedzialności karnej sprawcy (przesądzają o tym, że popełnił przestępstwo) oraz do rozmiaru tej odpowiedzialności (przesądzają o tym, jaką karę sprawca ma ponieść za popełnione przestępstwo). Przedawnienie nie jest instytucją, do której odnosi się gwarancja n.c.s.l. Ma ono charakter kryminalnopolityczny i, jako takie, może być kształtowane przez ustawodawcę dość swobodnie, chociaż nie zupełnie dowolnie – każda zmiana musi mieć adekwatną podbudowę, musi być uwarunkowana założeniami polityki karnej państwa. Zasadniczo przedłużenie terminów przedawnienia z mocą wsteczną uznaje się za akceptowalne konstytucyjnie, o ile okaże się ono konieczne i proporcjonalne (art. 31 ust. 1 Konstytucji RP) w demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP) (zob. ww. wyrok TK z 25.05.2004 r., SK 44/03).

 

Przedłużenie terminów przedawnienia o czas, w którym one nie biegną, wprowadzone z mocą wsteczną, od 14 marca 2020 r., w związku z – początkowo – stanem zagrożenia epidemicznego, a po tygodniu, od 20 marca 2020 r. – ze stanem epidemii – wydaje się więc zasługiwać na pozytywne „rozliczenie”. Jest ono ewidentnie niekorzystne dla sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych, wobec których instytucja przedawnienia może znaleźć zastosowanie, tj. tych, którzy czekają na upływ terminu przedawnienia karalności albo przedawnienia wykonania kary. Państwo ma jednak uprawnienie do „pogarszania” sytuacji sprawców przestępstw czy przestępstw skarbowych, a epidemia SARS-CoV-2, która na wiele miesięcy praktycznie sparaliżowała pracę sądów i prokuratur, z pewnością stanowi adekwatny powód do wprowadzenia analizowanej zmiany.

 

Czy jednak art. 15zzr1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. przeszedłby pomyślnie test na zgodność z Konstytucją? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest wcale oczywista. Te przepisy wprowadzono „w miejsce” art. 15zzr ust. 6, dodanego do ustawy z 2 marca 2020 r. z dniem 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) i uchylonego z dniem 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 875). Ta historyczna perspektywa pokazuje, że ustawodawca miał świadomość problemu i już raz go rozwiązał, w sposób analogiczny do tego obecnego. Po niespełna dwóch miesiącach uznał, że potrzeba specjalnego „zawieszenia” biegu terminów przedawnienia w sprawach karnych – ujętych wówczas nawet szerzej niż obecnie, bo obejmujących też wykroczenia i wykroczenia skarbowe – się zdezaktualizowała. Po kilku miesiącach zmienił zdanie. Ten aspekt wprowadzenia art. 15zzr1 do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. wymaga skomplikowanych analiz prawnych. Stanowi zadanie dla sądu prawa – Trybunału Konstytucyjnego, któremu – być może – przyjdzie się z nim zmierzyć.

 

Stan ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna

Obecny stan prawny, w zakresie ograniczeń swobody działalności przedsiębiorców na terenie całej Polski, został ukształtowany przez cztery rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydane 11, 22, 23 i 25 czerwca; opublikowane w Dz. U. z 2021 r., odpowiednio – poz. 1054; 1116; 1125 i 1145; dalej – „rozporządzenia zmieniające”).

Te rozporządzenia zmieniające wprowadzają kolejne modyfikacje przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957,1013,1054, 1116, 1125 i 1145; dalej – „rozporządzenie”).

Podstawowe znaczenie dla kształtu obecnego reżimu epidemicznego w całej Polsce, nie tylko w zakresie, w jakim dotyczy on przedsiębiorców, ma pierwsze spośród nich, tj. rozporządzenie zmieniające z dnia 11 czerwca 2021 r., które weszło w życie 12 czerwca 2021 r. Wprowadziło ono szereg rozwiązań, które sprowadzają się do przedłużenia ew. złagodzenia określonych obostrzeń na okres ponad dwóch miesięcy, w przeważającym zakresie na czas od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Wybrane zasady prowadzenia działalności obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Hotele, które od 8 maja 2021 r. wznowiły obsługę gości prywatnych, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, przez okres wakacyjny, od 26 czerwca działają w istotnie złagodzonym reżimie sanitarnym. Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne pod warunkiem, że gościom – co do zasady – udostępnia się nie więcej 75% pokoi znajdujących się w danym obiekcie (§ 9 ust. 7b rozporządzenia). W stosunku do działających w hotelach restauracji, siłowni, klubów i centrów fitness obowiązują ograniczenia sanitarne, na zasadach ogólnych, przewidzianych dla tego typu placówek.

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym mamy też do czynienia z kolejnym złagodzeniem reżimu sanitarnego obowiązującego – „odmrożone” z końcem maja –  siłownie, kluby i centra fitness oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia – prowadzą działalność w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 3 rozporządzenia). Na mocy § 9 ust. 3a rozporządzenia, od 26 czerwca 2021 r. prowadzenie ww. działalności jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, że w pomieszczeniu, w którym jest ona realizowana przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 klient na 10 m² powierzchni pomieszczenia.

Utrzymano również i przedłużono na okres wakacyjny możliwość stacjonarnego prowadzenia w reżimie sanitarnym:

 • działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z (§ 9 ust. 34c rozporządzenia);
 • pokojów zagadek i domów strachu (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A) (§ 9 ust. 34d rozporządzenia);
 • sal zabaw (§ 9 ust. 34e rozporządzenia);

Te branże „odmrożono” w czerwcu br. Prowadzenie każdej z ww. działalności jest od 26 czerwca 2021 r. dopuszczalne w złagodzonym reżimie sanitarnym – pod warunkiem zapewnienia, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m² powierzchni pomieszczenia. Wprowadzano więc analogiczny reżim sanitarny, jak ten obowiązujący obecnie branżę fitness.

Odnośnie do miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w podklasie 93.29.B) – w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., przedsiębiorców z tych branż obowiązuje limit do 150 osób w pomieszczeniu (§ 9 ust. 35c rozporządzenia). Taki sam reżim sanitarny obowiązuje w dyskotekach i klubach nocnych (§ 9 ust. 5a rozporządzenia).

 

Przedsiębiorców prowadzących parki rozrywki i wesołe miasteczka (ujęte w PKD w podklasie 93.21.Z), którzy wznowili działalność 5 czerwca, od 26 czerwca obowiązuje złagodzony reżim sanitarny – na terenie tych obiektów może przebyć nie więcej osób niż 75% obłożenia danego obiektu (§ 9 ust. 35d rozporządzenia).

 

W złagodzonym reżimie sanitarnym – 1 klient na 10 m² powierzchni lokalu, z wyłączeniem obsługi – w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., działają galerie handlowe i placówki handlowe (§ 10 ust. 4a rozporządzenia).

Analogicznych zasad – limitu 1 osoby na 10 m² powierzchni lokalu, z wyłączeniem obsługi – muszą też przestrzegać placówki pocztowe (§ 10 ust. 4a rozporządzenia); biblioteki (§ 9 ust. 38b rozporządzenia); muzea i wystawy (§ 9 ust. 25a rozporządzenia). Obowiązuje on również kasyna (§ 9 ust. 6b rozporządzenia).

 

Nadal działają baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe, które zostały udostępnione wszystkim chętnym z końcem maja 2021 r. mogło z nich korzystać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu. Te zasady utrzymano obecnie. Złagodzono natomiast reżim sanitarny dotyczący udziału publiczności, tj. od 26 czerwca 2021 r. zajęte może być nie więcej niż 75% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – udział publiczności jest możliwy przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami (§ 9 ust. 31e pkt 8 rozporządzenia).

 

Od 26 czerwca 2021 r. złagodzono również reżim sanitarny dla restauracji i punktów gastronomicznych – bez względu na ich lokalizację – które z końcem maja wznowiły stacjonarną obsługę gości w lokalach. Klienci mogą zajmować nie więcej niż 75 % w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdują się przegrody o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika (§ 9 ust. 16a rozporządzenia).

 

Od 15 maja podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), w szczególności kina i teatry, mogą prowadzić swoją działalność na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym. Nadal, tj. do 31 sierpnia 2021 r., oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami i udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. (§ 9 ust. 19 rozporządzenia).

Od 21 maja kina i teatry mogą też prowadzić działalność w pomieszczeniach. Obecnie bardziej złagodzono obowiązujący je reżim sanitarny (§ 9 ust. 20a rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

Od 26 czerwca 2021 r. wróciła możliwość organizowania koncertów muzycznych także w pomieszczeniach. Organizator może udostępnić uczestnikom nie więcej niż 75% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m² powierzchni.

 

W przypadku wydarzeń sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu utrzymano dotychczasowy reżim sanitarny dla publiczności, tj. udostępnianie nie więcej niż 50% miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami (§ 9 ust. 31e pkt 7 rozporządzenia).

Do limitów, określonych w ograniczeniach sanitarnych, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 9 ust. 19b rozporządzenia).

 

Na cały okres wakacyjny utrzymano zakaz zakrywania nosa i ust we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, których dotyczy określony reżim sanitarny (§ 25 ust. 1 rozporządzenia).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Obecny stan prawny w zakresie reżimu sanitarnego w naszym kraju jest zgodny z zapowiedziami Rady Ministrów, że – jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie – na okres wakacyjny zostaną wprowadzone kolejne „złagodzenia” w obowiązującym reżimie epidemicznym, w szczególności dla hoteli.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że już po wydaniu rozporządzenia zmieniającego z dnia 11 czerwca 2021 r. Rada Ministrów wydała kolejne trzy rozporządzenia zmieniające, należy liczyć się z możliwością dalszych modyfikacji reżimu epidemicznego w okresie wakacyjnym. Na przestrzeni ponad 2 miesięcy sytuacja epidemiczna w Polsce może ulec istotnej zmianie. W szczególności musimy się liczyć z ewentualnością „czwartej fali” epidemii, tj.wzrostem zachorowań spowodowanym nową mutacją koronawirusa, tzw. wariantem delta, który jest już mocno obecny w Polsce. To, czy pod koniec lata staniemy przed koniecznością poddania się kolejnym obostrzeniom, czy będzie nas czekał miękki, czy nawet twardy lockdown, zależy przede wszystkim od nas i od naszej odpowiedzialności, zwłaszcza od skali wyszczepienia, tj. poziomu naszej narodowej odporności populacyjnej.

Stan ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie do 25 czerwca 2021 r.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1013; dalej – „rozporządzenie zmieniające”), ponownie zmieniono katalog obostrzeń sanitarnych obowiązujących polskich przedsiębiorców. To rozporządzenie zmieniające jest kolejnym, które modyfikuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957 i 1013; dalej – „rozporządzenie”). Zmiany zostały wprowadzone czasowo, na okres od 6 do 25 czerwca 2021 r. W dużym stopniu sprowadzają się one do przedłużenia obostrzeń epidemicznych obowiązujących na terenie całej Polski w kształcie ustalonym na okres do 5 czerwca 2021 r. przez poprzednie rozporządzenie zmieniające (zobacz tutaj).

 

W ten sposób przedłużono w szczególności, reżim epidemiczny obowiązujący, „odmrożone” z końcem maja:

 1. siłownie, kluby i centra fitness oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia – prowadzą działalność w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 3 rozporządzenia);
 2. baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe (§ 9 ust. 31 pkt 8);
 3. restauracje i punkty gastronomiczne (§9 ust. 15 i 16 rozporządzenia);
 4. kina i teatry (9 ust. 20 rozporządzenia).

 

Od dnia 6 czerwca do dnia 25 czerwca zniesiono następujące zakazy w prowadzeniu działalności gospodarczej:

 1. zakaz prowadzenia stacjonarnie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z (§ 9 ust. 34 rozporządzenia);
 2. zakaz prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A) (§ 9 ust. 34a rozporządzenia);
 3. zakaz prowadzenia sal zabaw (§ 9 ust. 34a rozporządzenia);

Prowadzenie każdej z ww. działalności jest obecnie dopuszczalne w reżimie sanitarnym, pod warunkiem zapewnienia, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni pomieszczenia.

 

Z zapowiedzi Rady Ministrów wynika, że – jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie – na okres wakacyjny zostaną wprowadzone kolejne „złagodzenia” w obowiązującym reżimie epidemicznym, w szczególności dla hoteli.

 

Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych zostanie wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 25 czerwca 2021 r.

Najnowsze zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej na terenie całej Polski, w okresie od 28 maja do 5 czerwca 2021 r.

Uwagi ogólne

Od soboty 8 maja 2021 r. obostrzenia na terenie całej Polski, związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, są regulowane przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905 i 957; dalej – „rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r.” oraz „rozporządzenie”).  

 

W rozporządzeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia). Przedsiębiorców w całej Polsce obowiązują więc jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Obecnie odnotowujemy istotny spadek liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. W Polsce trzecia fala zachorowań na chorobę covidową wygasa. Dobowe raporty dokumentują liczby nowych zakażeń na poziomie poniżej 1000; istotnie maleje również liczba ofiar śmiertelnych wirusa. Tak niskich wskaźników nie było od wielu miesięcy. Wobec tego rząd systematycznie łagodzi obostrzenia na terenie całej Polski. Dla przedsiębiorców to jednoznacznie dobre zmiany.

Zasady prowadzenia działalności obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 28 maja do 5 czerwca 2021 r.

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia od 29 maja 2021 r., po miesiącach zamknięcia, wznawiają działalność:

 1. siłownie, kluby i centra fitness;
 2. wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia,

Warunkiem wznowienia działalności jest zachowanie reżimu sanitarnego, tj. w obiekcie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni. Ten warunek nie dotyczy jedynie siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

 

Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać limitowana liczba osób, nie większa niż połowa obłożenia obiektu. Te obiekty zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

Od 28 maja 2021 r. we wszystkich restauracjach i punktach gastronomicznych, bez względu na ich lokalizację, w tym w restauracjach w hotelach i w galeriach handlowych, wraca możliwość obsługiwania gości w lokalu, w reżimie sanitarnym. Obsługa oraz klienci, do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stolikach, będą musieli realizować obowiązek zakrywania ust i nosa – zgodnie z zasadami wprowadzonymi na mocy § 25 ust. 1 rozporządzenia (§9 ust. 15 rozporządzenia). Ponadto wyłączony z użytku będzie co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami zostaną ustawione przegrody o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika (§9 ust. 16 rozporządzenia).

 

Od 15 maja do 3 czerwca 2021 r. podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem grup cyrkowych i zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, mogą prowadzić swoją działalność na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 19 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

Od 4 czerwca 2021 r. wraca możliwość organizowania na wolnym powietrzu koncertów muzycznych, w analogicznym reżimie sanitarnym, przy czym do limitu osób na widowni nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 9 ust. 19a-b rozporządzenia).

 

Od 21 maja do 3 czerwca 2021 r. podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, mogą prowadzić swoją działalność także w pomieszczeniach, w reżimie sanitarnym, analogicznym jak dla wydarzeń plenerowych (§ 9 ust. 20 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

 

Na mocy § 9 ust. 6 rozporządzenia, od 28 maja 2021 r., prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach, ujętych w PKD w podklasie 92.00.Z, oraz kasyn jest ponownie dopuszczalne, pod warunkiem, że obsługa oraz klienci realizują nakaz zakrywania ust i nosa, a w obiekcie nie będzie większej liczby klientów niż 1 osoba na 15 m² powierzchni miejsca prowadzenia działalności.

 

 

Na mocy § 9 ust. 5 rozporządzenia, nadal, do 5 czerwca 2021 r. obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

 

 

Nadal, do 5 czerwca 2021 r., prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) pozostaje dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 34 rozporządzenia).

 

 

Podobnie, do 5 czerwca 2021 r., obowiązuje zakaz prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A), oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętych w PKD w podklasie 93.29.B) (§ 9 ust. 35 rozporządzenia).

 

Od 21 maja 2021 r. wznowiły działalność wesołe miasteczka i parki rozrywki, z zastrzeżeniem udostępnienia obiektu nie większej liczbie osób, niż połowa obłożenia (§ 9 ust. 35a rozporządzenia). Od 28 maja br. czynne są również aquaparki, znajdujące się na terenie takich obiektów.

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Wyraźnie sprawdza się „scenariusz” wychodzenia całego kraju, w szczególności polskiej gospodarki, z ostrych ograniczeń epidemicznych, „rozpisany” w rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r. i modyfikowany, zgodnie z założeniami, przez kolejne rozporządzenia zmieniające. Na dzień dzisiejszy nadal datą graniczną tego „scenariusza” jest 5 czerwca 2021 r. Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych musi więc zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 4 czerwca 2021 r.

 

Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce uprawnia do optymizmu. Z dzisiejszej perspektywy realne wydaje się więc zdjęcie zakazów działalności dla pozostałych branż i umożliwienie im jej wznowienia, oczywiście w reżimie sanitarnym, jeszcze przed wakacjami.

Zmiany w zakresie ograniczeń swobody działalności gospodarczej wprowadzone na terenie całej Polski od 8 maja 2021 r.

Podstawa prawna

Od soboty 8 maja 2021 r. obostrzenia na terenie całej Polski, związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będzie regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861; dalej – „rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r.” oraz „rozporządzenie”), które właśnie tego dnia wejdzie w życie. To rozporządzenie zastąpi rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 574, 617, 654, 683, 700, 729, 748, 814 i 852), które – po dziesięciu nowelizacjach – stało się już bardzo nieczytelne.  

 

Rozporządzenie z 19 marca 2021 r. było odpowiedzią rządu na systematyczne pogarszanie się sytuacji epidemicznej w całym kraju, tj. postępujący wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. Przed jego wprowadzeniem starano się odwrócić te tendencje obostrzeniami wprowadzanymi lokalnie. To się jednak nie udało, więc zdecydowano się na bardziej radykalny krok – wprowadzono obostrzenia i zakazy obowiązujące na terenie całego kraju.

 

Obecnie w Polsce odnotowujemy znaczący spadek liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, hospitalizacji i zgonów. Tzw. trzecia fala zachorowań na chorobę covidową wygasa. Wobec tego rząd ponownie wprowadził ujednolicone rozwiązania dla obszaru całej Polski. Tym razem jednak dla przedsiębiorców to dobre zmiany, które wpisują się trwającą od miesiąca tendencję „odmrażania” gospodarki.

 

Zasady prowadzenia działalności obowiązujące przedsiębiorców w okresie od 8 maja do 5 czerwca 2021 r.

W rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r. całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia). Na mocy tego rozporządzenia, od 8 maja 2021 r. przedsiębiorców obowiązują jednolite zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie mają charakter czasowy, jednak zróżnicowano terminy, do których obowiązują.

Na mocy § 9 ust. 1 rozporządzenia do 28 maja 2021 r.:

 • zamknięte są aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness; w drodze wyjątku od zakazu mogą być otwarte siłownie, kluby i centra fitness, o ile prowadzą działalność w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz jeśli korzystają z niej członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych;
 • zamknięte pozostają też wszystkie podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu, itp., mające na celu poprawę samopoczucia.

Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., siłownie, kluby i centra fitness oraz ww. podmioty, prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, ujętą w PKD w podklasie 96.04.Z, mogą wznowić działalność, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m² powierzchni. Ten warunek nie będzie dotyczył siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

 

Na przestrzeni całego okresu, którego dotyczy rozporządzenie, tj. od 8 maja do 5 czerwca 2021 r., otwarte będą baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), które wznowiły działalność w reżimie sanitarnym 1 maja 2021 r. Poziom ich dostępności będzie wyjściowo istotnie ograniczony, a te ograniczenia zostaną złagodzone z końcem maja. Na mocy § 9 ust. 29 pkt 8) oraz § 9 ust. 30 pkt. 8) rozporządzenia, do dnia 28 maja 2021 r., obowiązują zasady dotychczasowe, tj. dopuszczalne jest nadal wyłącznie przeprowadzanie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, a zajęcia muszą się odbywać bez udziału publiczności. Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i obiekty zamknięte zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać limitowana liczba osób, nie większa niż połowa obłożenia obiektu. Zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

Od 8 maja 2021 r. hotele mogą wznowić obsługę gości prywatnych. Na mocy § 9 ust. 7 rozporządzenia do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, jednak gościom – co do zasady – udostępnia się nie więcej 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. W stosunku do działających w hotelach siłowni, klubów i centrów fitness obowiązują ograniczenia i wyłączenia, na zasadach ogólnych, tj. ustalone przez § 9 ust. 1 i 3-5 rozporządzenia. Przez tydzień, do 14 maja 2021 r., restauracje hotelowe mogą jedynie serwować posiłki i napoje do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową (§ 9 ust 9 rozporządzenia). Po tym terminie obowiązują je reguły ogólne ustalone dla tego typu podmiotów.

 

 

Do 14 maja 2021 r., na mocy § 9 ust. 13 rozporządzenia, wszystkie punkty gastronomiczne, w tym także restauracje i bary zlokalizowane w galeriach handlowych, w hotelach czy w pociągach, pozostają zamknięte dla klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek przy stoliku. Przygotowywanie posiłków i napojów jest dopuszczalne wyłącznie w ramach realizacji usług „na wynos” lub z dostawą. W przypadku restauracji hotelowych oznacza to serwowanie posiłków do pokoi gości. W pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc posiłki i napoje są podawane pasażerom po zajęciu miejsca siedzącego.

 

Od 15 maja 2021 r. branża gastronomiczna może wznowić działalność tzw. „ogródków”, tj. miejsc wyznaczonych do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych. Dotyczy to również „ogródków” gastronomicznych na stacjach paliw (§ 9 ust. 14 rozporządzenia).

 

Od 29 maja do 5 czerwca 2021 r. we wszystkich restauracjach, bez względu na ich lokalizację, w tym w restauracjach w hotelach i w galeriach handlowych, będzie możliwość obsługiwania gości w lokalu, w reżimie sanitarnym. Obsługa oraz klienci, do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stolikach, będą musieli realizować obowiązek zakrywania ust i nosa – zgodnie z zasadami wprowadzonymi na mocy § 25 ust. 1 rozporządzenia (§9 ust. 15 rozporządzenia). Ponadto wyłączony z użytku będzie co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami zostaną ustawione przegrody o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika (§9 ust. 16 rozporządzenia).

 

 

Do 5 czerwca 2021 r. utrzymano zasadę, że salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także salony tatuażu i piercingu działają w reżimie sanitarnym (§9 ust. 37 rozporządzenia). Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Ponadto, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

 

 

Na mocy § 10 ust. 1-6 rozporządzenia, do 5 czerwca 2021 r., w galeriach handlowych, tj. obiektach o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m², w innych placówkach handlowych, na stacjach paliw oraz w miejscach sprzedaży na targowiskach, tj. na straganach, pracowników oraz klientów obowiązuje określony reżim sanitarny. W rozporządzeniu nie przewidziano przy tym żadnych wyłączeń w zakresie handlu detalicznego, co oznacza, że od 8 maja 2021 r. w galeriach handlowych będą znów otwarte wszystkie sklepy. Utrzymano również surowszy reżim sanitarny dla klientów galerii handlowych i placówek handlowych oraz placówek pocztowych, wprowadzony z początkiem maja. Nadal może w nich przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m², z wyłączeniem obsługi.

 

W galeriach mogą też nadal działać punkty usługowe, w tym gastronomiczne, na zasadach ogólnych, przyjętych w rozporządzeniu dla każdej z branż.

 

 

Od 14 do 28 maja 2021 r., podmioty prowadzące działalność twórczą, związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD w dziale 90.0), z wyłączeniem grup cyrkowych i zespołów muzycznych, tj. w szczególności kina i teatry, będą mogły prowadzić działalność na wolnym powietrzu, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 19 rozporządzenia). Warunkiem będzie udostępnienie widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Pod koniec maja, na razie na tydzień, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., te podmioty wznowią swoją działalność w pomieszczeniach, w reżimie sanitarnym (§ 9 ust. 20 rozporządzenia). Oznacza to udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50% miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – konieczność zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Placówki kulturalno-rozrywkowe muszą też zapewnić, by widzowie lub słuchacze nosili maseczki i nie spożywali napojów ani posiłków.

 

 

Na przestrzeni całego okresu, którego dotyczy rozporządzenie, tj. od 8 maja do 5 czerwca 2021 r., otwarte będą baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), które wznowiły działalność w reżimie sanitarnym 1 maja 2021 r. Poziom ich dostępności będzie wyjściowo istotnie ograniczony, a te ograniczenia zostaną złagodzone z końcem maja. Na mocy § 9 ust. 29 pkt 8) oraz § 9 ust. 30 pkt. 8) rozporządzenia, do 28 maja 2021 r., będą obowiązywały zasady dotychczasowe, tj. dopuszczalne jest i będzie wyłącznie przeprowadzanie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, a zajęcia muszą się odbywać bez udziału publiczności. Na mocy § 9 ust. 31 pkt 8) rozporządzenia, od 29 maja do 5 czerwca 2021 r., baseny, aquaparki i obiekty zamknięte zostaną udostępnione wszystkim chętnym, z zastrzeżeniem, że będzie mogła z nich korzystać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu. Zostaną również udostępnione publiczności, w wymiarze ograniczonym sanitarnie, tj. zajęte może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

 

Na mocy § 9 ust. 5 rozporządzenia, nadal, do 5 czerwca 2021 r. obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

 

 

Na mocy § 9 ust. 6 rozporządzenia, do 5 czerwca 2021 r. utrzymano zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach, ujętych w PKD w podklasie 92.00.Z, oraz kasyn, z wyłączeniem kasyna internetowego.

 

 

Nadal, do 5 czerwca 2021 r., prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, konferencje, spotkania, włączając działalność polegającą na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętych w PKD w podklasie 82.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 9 ust. 34 rozporządzenia).

 

 

Podobnie, do 5 czerwca 2021 r., przedłużony został zakaz prowadzenia wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętych w PKD w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętych w PKD w podklasie 93.29.A), oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętych w PKD w podklasie 93.29.B) (§ 9 ust. 35 rozporządzenia).

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. realizuje scenariusz dalszego, powolnego wychodzenia całego kraju, w szczególności polskiej gospodarki, z ostrych ograniczeń epidemicznych. Został on przedstawiony przez rząd pod koniec kwietnia i jest rzeczywiście konsekwentnie przestrzegany. Z perspektywy polskich przedsiębiorców, na pozytywną ocenę zasługuje zwłaszcza precyzyjne określenie zasad „odmrażania” działalności hoteli, punktów gastronomicznych czy branży fitness.

 

Tym razem w rozporządzeniu wprowadzono zasady na okres miesiąca. To dobry znak dla nas wszystkich, w tym dla polskich przedsiębiorców. Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie, pod koniec maja powinniśmy poznać plany rządu na czerwiec, a może nawet – zakładając optymistyczny wariant stłumienia epidemii, zależny zwłaszcza od odpowiedzialności Polaków i stanu wyszczepienia społeczeństwa – na czas wakacji. Z dzisiejszej perspektywy realny wydaje się powrót do względnej normalności, choć oczywiście w reżimie sanitarnym.

 

Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych musi zostać wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 4 czerwca 2021 r.

 

Od 1 maja 2021 r. stopniowe łagodzenie ograniczeń swobody działalności gospodarczej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 814; zostało opublikowane 29 kwietnia 2021 r.; dalej – rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r.) przedłużono do dnia 7 maja 2021 r. większość obostrzeń epidemicznych obowiązujących na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. To kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, 546, 617, 654, 683, 700, 729 i 748; dalej – „rozporządzenie z dnia 19 marca 2021 r.”).

 

Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. zniesiono też jednak zakazy i ograniczenia w działalności określonych branż. To kolejny krok w kierunku „odmrażania” polskiej gospodarki; w szczególności, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. wejdzie w życie z dniem 3 maja 2021 r.; część przepisów łagodzących obostrzenia epidemiczne w stosunku do przedsiębiorców wejdzie jednak w życie 2 dni wcześniej, tj. z dniem 1 maja 2021 r.

 

 

Obecne przedłużenie obostrzeń epidemicznych zasadniczo – w kilkoma wyjątkami, o których poniżej – oznacza, że ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, związane z występującym w naszym kraju zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w kształcie ustalonym z dniem 27 marca 2021 r., będą obowiązywały do dnia 7 maja 2021 r.

 

W szczególności, do 7 maja, w całej Polsce przedłużono ograniczenia w świadczeniu usług przez hotele . Na mocy § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r. hotele bowiem, co do zasady, nie mogą przyjmować gości, a jedynie w drodze wyjątku mogą się w nich zatrzymywać osoby, które potrzebują noclegu w związku z wykonywaną pracą. Nadal zamknięte pozostają hotelowe klubu nocne czy dyskoteki. Goście nie będą też mogli skorzystać z hotelowego basenu czy siłowni ani zjeść posiłku w hotelowej restauracji. Restauracje hotelowe mogą jedynie serwować posiłki do pokoi hotelowych gościom, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. O kolejny tydzień przedłużono bowiem zakaz obsługi gości w restauracjach, przy stolikach; wszystkie mogą prowadzić jedynie sprzedaż na wynos i z dostawą do klienta.

 

 

Część przedsiębiorców skorzysta z pewnych złagodzeń obostrzeń, które przewidziano w nowym rozporządzaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

Do 7 maja przedłużono wyjątek dla przedsiębiorców i innych podmiotów oferujących usługi fryzjerskie i kosmetyczne, prowadzących działalność gospodarczą ujętą w PKD w podklasie 96.02.Z, oraz prowadzących salony tatuażu i piercingu, ujęte w PKD w podklasie 96.09.Z. Od 3 maja 2021 r. ten wyjątek przestaje mieć charakter „regionalny”. Przez ostatni tydzień – od 26 do 3 maja – wyłączono z jego zakresu przedsiębiorców działających w branży „beauty” na obszarze pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Od wtorku 4 maja także oni będą mogli wznowić działalność w reżimie sanitarnym.

 

Reżim sanitarny oznacza, że działalność takich podmiotów jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest ona prowadzona przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Przy tym, w miejscu prowadzonej działalności (np. w salonie fryzjerskim) może przebywać nie więcej niż 1 klient na 1 stanowisko obsługi, a takie stanowiska muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że są oddzielone przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

 

 

Od 1 maja, w reżimie sanitarnym wznawiają działalność baseny i obiekty sportowe zamknięte (PKD w dziale 93.0), w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu (§ 1 ust. 2 pkt e rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r.);

 

 

Od 4 maja w reżimie sanitarnym będą otwarte obiekty wielkopowierzchniowe o powierzchni powyżej 2 000 m2, tj. sklepy meblowe i budowlane oraz centra i galerie handlowe.

 

Zmodyfikowano również zasady prowadzenia działalności we wszystkich obiektach, które mogą taką działalność prowadzić, wprowadzając surowszy reżim sanitarny dla klientów. Na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmodyfikowano bowiem § 10 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 r., przyjmując dla wszystkich ww. obiektów oraz dla placówek pocztowych jeden limit – będzie w nich mogła przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m², z wyłączeniem obsługi.

 

 

W nieodległej perspektywie czasowej rząd zapowiada dalsze łagodzenie zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Od 8 maja hotele będą mogły wznowić obsługę gości „prywatnych”, zachowując reżim sanitarny i limit 50% obłożenia hotelu.

 

Poinformowano też o możliwości otwarcia ogródków restauracyjnych od 15 maja, a od 29 maja – także sal restauracyjnych. Oznacza to powolne odmrażanie branży gastronomicznej, ponieważ wznowienie działalności będzie możliwe w ścisłym reżimie sanitarnym, tj. z połowicznym obłożeniem miejsc.

 

Zapowiedź „odmrożenia” działalności usłyszeli też od rządu przedsiębiorcy prowadzący siłownie, kluby fitness i solaria. Od 29 maja będą mogli wznowić działalność w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

Ostateczne decyzje nie zostały jednak jeszcze podjęte. Rząd uzależnia je od rozwoju sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie, w maju powinniśmy więc powoli wracać do względnej normalności, choć oczywiście w reżimie sanitarnym.

 

Kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych zostanie wydane przez Radę Ministrów najpóźniej w piątek 7 maja 2021 r.

 

Tarcza branżowa 9.0

W dniu 16 kwietnia 2021 r. rząd przyjął kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czyli tzw. “tarczę branżową 9.0.”

Zmiany dotyczą czterech instrumentów, z których korzystają przedsiębiorcy:

 • dofinansowania wynagrodzeń pracowników – od 26 kwietnia 2021 r.,
 • świadczenia postojowego – od 4 maja 2021 r.,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej – od 26 kwietnia 2021 r.,
 • zwolnienia z opłacania składek ZUS – od 4 maja 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

O przyznanie dofinansowań wynagrodzenia pracowników (w wysokości 2000 zł miesięcznie na jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na 3 miesiące) mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:

 • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z oraz
 • uzyskali w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim do miesiąca wybranego lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest wobec nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, oraz
 • nie zalegają ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na ww. zasadach można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca skorzystał z dofinansowania na trzy miesiące w ramach tarczy 6.0, 7.0 lub 8.0 w odniesieniu do tych samych pracowników.

Świadczenie postojowe

 

 

Prawo do świadczenia postojowego (w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł) przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:
  a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z albo
  b) 91.02.Z, albo
  c) 39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, albo
  d) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z oraz
 • uzyskali przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Świadczenie przysługuje:

1)  jednokrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz osobie, o której mowa w pkt d) powyżej,

2)  maksymalnie dwukrotnie – osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z,

3)  maksymalnie czterokrotnie – osobie, o której mowa w pkt b) powyżej,

4)  maksymalnie pięciokrotnie – osobie, o której mowa w pkt c) powyżej.

 (świadczenia z poprzednich tarcz wliczają się do limitu).

Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć od 4 maja 2021 r. i najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5000 zł mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD:
  a) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,02.Z albo
  b) 39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, albo
  c) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z oraz
 • uzyskali przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r., oraz
 • nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Dotacja może być udzielona:

 1. jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt c) powyżej,
 2. dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a) powyżej w zakresie kodów PKD: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
 3. trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a) powyżej w zakresie kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z,
 4. czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt a) powyżej w zakresie kodu PKD: 91.02.Z,
 5. pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt b) powyżej (dotacje z poprzedniej tarczy 7.0 wliczają się do limitu).

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2021 r., po ogłoszeniu naboru przez dyrektora właściwego PUP.

Zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
  byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za luty 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za kwiecień 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD 41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

O zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 r. mogą ubiegać się płatnicy składek, którzy:

 • prowadzili na dzień 31 marca 2021 r. działalność przeważającą oznaczoną jednym z następujących kodów PKD: 32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (j.w.), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z oraz
 • uzyskali przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., oraz
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS można składać nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.