W reżimie epidemicznym do 31 maja 2022 r. status quo

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 928), zmieniającym rozporządzenie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679) na kolejny miesiąc zachowano status quo w reżimie epidemicznym obowiązującym na terenie Polski w okresie od 28 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r., wprowadzonym na mocy rozporządzenia z dnia 25 marca 2022 r.  Tytułowa zmiana sprowadza się bowiem do zastąpienia we wskazanych przepisach wyrazów „30 kwietnia 2022” wyrazami „31 maja 2022”. Oznacza to, że z obostrzeń epidemicznych do końca maja br. pozostaje z nami jedynie obowiązek noszenia maseczek ochronnych w placówkach medycznych i w aptekach.

To najnowsze rozporządzenie wskazuje na pewien stan zawieszenia w jakim pozostajemy w kwestii zniesienia stanu epidemii w Polsce. Potwierdza ono, że rząd nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek nowych ograniczeń w związku z zagrożeniem wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, nie jest jednak gotowy na zniesienie stanu epidemii, który obowiązuje na terenie naszego kraju od 20 marca 2020 r. Jako powód takiego stanu rzeczy wskazywana jest konieczność przeprowadzenia ewaluacji systemu prawa pod kątem ewentualnych niezbędnych zmian. Zniesienie stanu epidemii jest zapowiadane przez rząd na połowę maja 2022 r. Ma go zastąpić stan zagrożenia epidemicznego.

autor: adwokat dr hab. Magdalena Błaszczyk