Stan epidemii pozostaje, ale bez obostrzeń epidemicznych

Od 28 marca zniesiono obostrzenia

Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679; dalej – rozporządzenie albo rozporządzenie z dnia 25 marca 2022 r.), które weszło w życie z dniem 28 marca 2022 r., Rada Ministrów uregulowała reżim obostrzeń epidemicznych obowiązujących na terenie całej Polski okresie do 30 kwietnia 2022 r. Tym samym uchylono poprzednie, dotyczące tej samej materii i analogicznie zatytułowane, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 473)

 

Gros przepisów nowego rozporządzenia dotyczy zasad przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARA-CoV-2, szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, a także ochrony danych osobowych osób, które się im poddają. W rozporządzeniu uregulowano również zasady wydawania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, zasad kontynuowania przerwanej rehabilitacji leczniczej oraz specjalnych zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii.

 

Na mocy rozporządzenia z dnia 28 marca 2022 r. praktycznie zniesiono natomiast wszystkie obostrzenia epidemiczne, jakie obowiązywały na terenie Polski w okresie od 28 lutego 2022 r. Od 28 marca br. nie obowiązuje już kwarantanna po przekroczeniu granicy państwowej, chociaż osoby wjeżdżające do Polski muszą nadal wypełniać karty lokalizacyjne. Zniesiono też izolację domową dla osoby zakażonej SARS-CoV-2 oraz kwarantannę dla osób mieszkających z chorym. Oznacza to, że od tej daty nawet chory, tj. osoba z pozytywnym wynikiem testu i objawami choroby, jedynie może, a nie musi zostać w domu. To, co zrobi, zależeć będzie od jego poczucia odpowiedzialności za innych, których potencjalnie może zarazić. Pozostawiono jednak obowiązek odbycia na dotychczasowych zasadach kwarantanny, izolacji albo izolacji w warunkach domowych rozpoczętej przed 28 marca br. (§ 9 rozporządzenia).

 

Z obostrzeń sanitarnych, związanych z epidemią SARS-CoV-2, do dnia 30 kwietnia br. utrzymano jednie obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach (§7 rozporządzenia). W pozostałych publicznie dostępnych miejscach zamkniętych, w szczególności – w sklepach, galeriach handlowych, restauracjach, kinach, teatrach, a nawet środkach komunikacji publicznej – nie ma już obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Możemy je nosić, jeśli chcemy. Lekarze apelują, żeby to robić, dla dobra własnego i innych. Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich miesiącach Polacy masowo nie stosowali się do nakazów noszenia maseczek, nawet kiedy one jeszcze obowiązywały, odzew na te apele na pewno będzie symboliczny i nie wpłynie na sytuację epidemiczną w kraju.

 

To najnowsze rozporządzenie potwierdza obserwację sprzed miesiąca, że Polska szykuje się do zniesienia stanu epidemii. Piąta fala zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wygasa. Dobowe wskaźniki zachorowań w ostatnich dniach kształtowały się na poziomie dużo poniżej 10 tys., wykazując przy tym tendencję spadkową. Omikron, chociaż wyjątkowo zakaźny, okazał się mniej brzemienny dla zakażonych w poważne skutki zdrowotne. Chorzy chorują łagodniej, rzadziej wymagają hospitalizacji, a nawet wśród niezaszczepionych zakażonych omikronem występuje relatywnie niska śmiertelność.

 

Podejmując decyzje odnośnie do kształtu obostrzeń epidemicznych polskie władze powinny jednak uwzględniać istotny czynnik ryzyka wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju, jakim jest wojna w Ukrainie i napływające do Polski rzesze uchodźców – osób z reguły niezaszczepionych, w silnym stresie, a więc bardzo podatnych na zakażenie. Najnowsze zmiany, sprowadzające się de facto do zniesienia reżimu epidemicznego w naszym kraju, wskazują, że taka refleksja nie była jednak udziałem rządu podczas prac nad rozporządzeniem z dnia 25 marca 2022 r.